Ekolojik tarımla ilgili isen bağırsak sağlığın daha iyi

Çoğumuz artık bağırsaklarımızda yaşayan faydalı mikropların sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Bu topluluğa mikrobiyom diyoruz. Endüstriyel sistemlerin çemberinden geçmeyen sağlıklı yoğurt, turşu, kefir vb. yenmesi öneriliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar daha ilginç gerçekleri ortaya çıkarıyor. Ekolojik tarımın yapıldığı topraklarla ilişkili olan insanların daha sağlıklı olduğu saptanmıştır.

Köyleri dolaşıyoruz. Topraklara bakıyoruz. Kimyasal gübreler ve tarım ilaçları toprakları öldürmüş bulunuyor. Köylüler de anlatıyor. Eskiden toprak sürüldüğünde solucanlar yüzeye çıkar, pulluğun arkasında kuşlar solucanları toplamaya çalışırlardı. Şimdi hiç yok. Toprakta bunların dışında birçok bakteri ve fungus dediğimiz çok küçük mantarlar da var. Bunların çoğu toprağı iyileştiriyor. Örneğin mikorza dediğimiz bazıları bitki ile toprak arasında besin alışverişi yapıyor. Bitki çok daha kolay beslenebiliyor.

Avrupa ve Afrika’da yapılan bazı araştırmalar ekolojik tarım yapılan, tarım ilaçları (zehirler) ve kimyasal gübre kullanılmayan topraklarda yaşayan insanların daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu insanların bağırsak mikrobiyotaları çok daha zengin ve sağlıklı. Buralarda yaşayan hem yetişkin hem de çocuklarda allerji, otoimmün hastalıklar, bağırsak hastalıklarının daha az rastlandığı ortaya çıkıyor.

Endüstriyel tarım ürünleri birçok toksik madde içeriyor. Bir de bunlar gıda sanayiinde aşırı işlenerek ve koruyucular konarak halka iletildiğinde mikrobiyotanın yok olmasında önemli bir rol oynuyorlar. Şüphesiz gereksiz antibiyotik tedavileri vb. de bu olumsuz gidişi hızlandırıyor. Ancak bu araştırmaların ortaya koyduğu gerçek her insanın sağlıklı bir toprakta ekolojik bir bahçecilik yapması durumunda sağlığına büyük bir katkı yapacağıdır. Kent bahçeciliği teşvik edilmelidir. Belediyelere önemli görevler düşüyor. Kent bahçeciliği sadece yüksek gelir gruplarının yararlanacağı bir alan değildir. Yani hobi bahçeleri terimi çok kısıtlayıcı. Kent yoksullarına bu olanaklar parasız sağlanabilirse yoksullukla mücadelede çok yararlı bir yeni yol açılmış olacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar