HASSAS TARIM HERŞEYİ ÇÖZER Mİ?

Diyelim ki 10 dekarlık bir pamuk tarlanız var. Endüstriyel tarım yaptığınızı düşünelim. Önce toprak analizi yapmanız gerekiyor. Eğer toprak tarlanın değişik yerlerinde çok değişmiyorsa bütün tarlayı temsil edecek şekilde bir toprak örneği alırsınız. Daha sonra size ne kadar kimyasal gübre atacağınızı hesaplarlar. Dekara ne kadar tohum atacağınız da benzer şekilde belirlenebilir. Hassas tarımda ise bu işler daha “hassas” olarak yapılır. Bu tarla örneğin 25 metrekarelik parçalar halinde ele alınır. Coğrafi bilgi sistemi kullanılır. Kimyasal gübre ve tohum atan makine uyduya bağlı çalışır. Arazi üzerinde yürürken nerede olduğunu bilir. Bunun için önce, her 25 metrekarelik birimden ayrı bir toprak örneği alınır. Gübre, tohum, su her birime ayrı bir miktarda uygulanır. Bütün bir tarlaya eşit miktarlarda atılan gübre ve tohum yerine her birime hassaslaştırılmış düzeylerde uygulama yapılır. Tabii hasat yapılırken de hasat makinası her birimin verimini ayrı ayrı belirleyerek coğrafi bilgi sistemine kaydeder. Sulama vb. uygulamalar için de benzer şeyler yapılabilir. Bu sistemde hem uygulanan gübre toplamda azaltılabilir, hem de toplam verim arttırılabilir. Güzel mi?

İyi de bu sistem endüstriyel tarıma son vermiyor. Kimyasal gübrenin hem masrafı hem de ekolojik olumsuz etkileri sonlandırılmıyor. Ayrıca bu sistemde uygulanan makineler toprağı ezmeye ve yapısını bozmaya devam ediyor. Ayrıca bunlar çok pahalı. Bu ise işletmelerin devleşmesini gerektiriyor. Köylüyü yok edecek bir süreç hızlanmaya başlıyor. Hâlbuki hiç kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan pamuk yetiştirmek mümkün. Dolayısıyla hassas tarım, bu uygulandığı şekilde sorunları çözmüyor. Burada verdiğim pamuk örneği bazılarınıza çok ters gelebilir. Çünkü pamuk dünyada en çok tarım kimyasalı kullanılan bitkilerden önde gelenlerindendir. Ancak pamuğu ekolojik üretmek mümkündür. Ülkemizde de bunu yapabilenler vardır.

Peki, ileri teknolojiye karşı mıyız? Hayır. Ancak ileri teknoloji deyince mutlaka aklımıza bir takım makineler gelmemeli. Örneğin sadece elektrikli çit kullanarak bütüncül mera yönetimi yöntemi ile mera ıslah edebiliriz. Şüphesiz makinelere de karşı değiliz. Örneğin kanımca elle hayvan sağımı terk edilmelidir. Öncelikle sağım insan sağlığına çok zarar veriyor. Uzun süre devam ettirildiğinde ellerde önemli sağlık sorunları çıkıyor. Sağımı daha çok kadınlar yaptığından buna önem vermek daha da önemli. Bu nedenle sağım makineleri olmalı. Hatta yeni makineler daha da akıllı. Memeyi kendi buluyor. Kendini temizliyor. İnsana çok daha az iş bırakıyor. Daha yaşlı insanlar da hayvancılığa devam edebiliyorlar.   

Önemli olan teknolojiyi kimin ve ne amaçla geliştirdiğidir. Teknoloji nötr değil. Bu konuları “başka Bir Teknoloji Mümkün” kitabımızda işlemiştik.  (Bkz: https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/baska-bir-teknoloji-mumkun/ )     

Önceki ve Sonraki Yazılar