TARIMSAL KİMYASALLAR YASAKLANABİLİR Mİ? SIKKIM’DA OLDU

Tarım ilaçları ve kimyasal gübreler umarım bir gün bütün dünyada yasaklanacak. Bunun özgürlükle falan ilgisi yok. Çünkü tarım kimyasalları insan sağlığını ve doğayı mahvediyor. Hindistan eyaleti Sıkkım dünyada ilk defa tümüyle organik olarak sertifika almış Himalaya’larda küçük bir Hindistan eyaleti. Bu küçük eyalette 64 bin çiftçi tümüyle ekolojik üretim yapıyor. Eyaletin yerel bir yönetimi, başbakanı ve tarım bakanı var. Toplam nüfusu 610 bin. Organik tarıma geçiş çalışmaları 1994’de başladı.  Her yıl sentetik tarım ilaçları ve kimyasal gübre kullanımı %10 azaltıldı.  2003’de dikkati çekecek sonuçları almaya başladılar. İlk aşama yaklaşık on yıl sürmüştü. 2003’de eyalet meclisinde bu konuda bir yasa ile sertifikasyon konusunda kararlar alındı. %100 organik tarımın gerçekleşmesi de yaklaşık bir on yıl daha aldı.   

Organik ve biyoçeşitliliğe dayanan tarımı uygulayan çiftlikler, tarım kimyasallarını kullanan monokültür uygulayan çiftliklerden %20 daha yüksek verimliler.

2003’de çıkarılan yasa ile tarım kimyasalları kullanımı yasaklandı. Gübre ve tarım ilacı satış bayileri kapatıldı. Eyalete bunların girmesi kontroller ile engellendi. Şüphesiz bunlar yapılırken eğitim ihmal edilmedi. İlkokulda dördüncü ve beşinci sınıfta organik tarım ile ilgili modüller başlattılar. Kendine yardım grupları kuruldu ve katılımcı yayım çalışmaları uygulandı. Kompost ve vermikompost (kırmızı solucan gübresi) üetimi desteklendi. Devlet de vermikompost üretim tesisleri kurdu.

FAO ile birlikte Dünya Gelecek Konseyi (World Future Council) ve IFOAM Organics International tarafından organize edilen Gelecek Politika Ödülünü (Future Policy Award) Sıkkım bu gelişme ile kazandı. Sıkkım Tarım Bakanı Poudyal Somnath şunları söyledi:

“Sıkkım; toprağın ve halkın sağlığını geliştirmenin mümkün olduğunu, tarımın çiftçiler için sürdürülebilir bir kaynak olduğunu, kimyasal tarım ilaçlarının ve gübrelerin gerekli olmadığını sergilemiştir. Bizim modelimiz kesinlikle tekrar edilebilir ve bu nedenle uluslararası topluluğa organik tarıma geçişe bağlanmaları için bir başvuru yapıyorum.“

             Sıkkım’lılar 2050 yılında bütün dünyanın tam olarak ekolojik tarıma geçebileceğini düşünüyorlar. Türkiye’de “zehirsiz sofralar” kampanyasında 2030 yılında yani on yıl sonra bütün sentetik tarım ilaçlarının kullanımının yasaklanması hedef olarak belirlendi. Ülkemizde de acaba köyler, köy grupları, ilçeler hatta iller bu konuda öncülük yapabilirler mi? Tarım zehirleri olmadan da üretim gerçekleşebilir. Bu eskiden yapılıyordu. Tam olarak eskiye dönmek zorunda da değiliz. Çağdaş tarım teknolojilerini de ekolojik bir tarım için kullanabiliriz. Nitekim Skkım’da da bazı bakteri ve mantarlar bu amaçla kullanılıyor.  

Önceki ve Sonraki Yazılar