Tevfik Dalgıç

Tevfik Dalgıç

AMERİKA'DA YENİ BİR RAPOR- “ERKEKLER KADINLAŞIYOR, KADINLAR ERKEKLEŞİYOR”

Kimilerine göre yedikleri gıdalardan, kimilerine göre çevresel etkenlerden, kimilerine göre ortaya çıkan biyolojik değişimlerden, kimilerine çalışma koşullarından, kimilerine göre ise insanların kendi seçimine bağlı olarak Amerika'da “Erkeklerin giderek kadınlaştıkları, kadınların da giderek erkekleştikleri, iş hayatında testesteronları azalan erkeklerin yerini testesteronları çoğalmış, pazulu ve kaşlı kadınların aldığı” açıklandı.

Amerikalılar en ağır spor dallarında en fazla madalya kazanan, pazu gücüne dayanan çok alanda başarıları çok olan bir ulus. Amerika dünyanın en akıllılarının olduğu kadar en aptallarının, en namusluların olduğu kadar en namussuzların da olduğu, en büyük dehalar ile en büyük üç kağıtçı ve sahtekarların bulunduğu da bir ülke.

Gün geçmez ki, yeni bir internet virüsü yaratılmasın, bazı şirketlerin müşterilerinin özel bilgilerinin bulunduğu veri bankalarına girilip bilgiler paylaşılmasın, veyahut yeni bir araştırma sonucu bazı hastalıkların kökünü kazıma olanağı ortaya çıkmasın, yahut bir banka batmasın.

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırmanın sonuçları bu ülkede hiç kimsenin aklına getirmediği, inanmakta güçlük çekilen bir konuya açıklık getirdi: ”Amerikalı erkekler giderek çalışmak yerine, evde kalmayı tercih edip; geleneksel olarak kadınların görevi olarak kabul edilen: çocuk bakımı, ev temizliği, yemek pişirme gibi görevlere daha fazla yönelmeye başladı”.

Pew Research Center tarafından açıklanan rapora göre Amerika'da erkekler giderek “masculine-kaslı Çerkek rollerini terkedip-demasculation-kası olmayan, pazusuz erkek rollerine yönelmeye hız verdiler. Yani mesleklerini bırakarak evde kalıp, eskiden kadınların yaptıkları, yemek pişirme, çocuk bakımı, ev temizliği, alış veriş, çamaşır yıkama, ütü yapma gibi görevler yükleniyorlar. Bunların sayısında da düzenli bir artış gözleniyor ve binlerce erkek bu yeni rollere yöneliyorlar. Bu erkekler eskiden bilinen ailenin “ekmeğini kazanan-bread winner” rollerini karılarına bırakıyorlar. Amerikalılar bu olguya İngilizcede “gender reassignment-cinsiyetin yeniden görevlendirilmesi” deyimini kullanıyorlar.

Pew Research Center’da bu araştırmayı yapan ekibin başında bulunan Paul Lopez, bu tür erkeklerin doğanın kendilerine verdiği görevleri terk edip fiziksel güçlerini yitiren ve kas gücünü kaybetmiş bir tür ev hanımı rolüne sığındıklarını belirterek şunları söyledi: ”Bu erkekler bir meslek yapmak yerine eşlerinin görevlerini yükleniyorlar. Aynı şekilde Amerikan iş hayatında ve şirketlerin yönetiminde testesteronları yüksek düzeyde daha kaslı ve pazulu kadınların sayısı da durmadan artıyor.”

Bu araştırma sonuçlarını konuştuğum bazıları, “ilk anda inanılmaz gibi ama Pew research Center bildirdiğine göre gerçek olmalı. Ara sıra bu tür insanları görüyoruz ama bu kadar çok sayıda binlerce kişinin olduğunu ve bunun da giderek arttığını yeni öğrendik” diyorlar. Bazıları da “kadınlar binlerce yıldır ev işlerine mahkum edildiler, iş hayatından ve siyasi yaşamdan uzak tutuldular, bu onlarda bir çeşit kızgınlık yarattı, erkeğin yaptığı işi biz de yaparız, hem de daha iyi yaparız” görüşü hakim oldu. Erkeklerde ise iş hayatının verdiği bunalımlar, baskılar onları daha huzurlu, daha az stresli bir yaşam aramaya zorladı, onlar daha çok ev işlerine yönelerek sahneyi kadınlara bıraktılar” görüşündeler.

Konuyu açtığım Türk arkadaşlar genel olarak “bu tür ev işleri delikanlıyı bozar” görüşünde iseler de onlar Amerikalılar arasında böyle bir gelişmeyi gözlemlediklerini, bazı erkeklerin eşleri de çalıştıkları için rollerin paylaşıldığını, aile içinde cinsiyet ayrımı gözetilmeden herkesin gerektiği yerde birbirlerine yardım ettiklerini, ekonomik ve çalışma koşullarının böyle bir rol paylaşımını zorunlu hale getirdiğini söylediler.

Bu arada Türkiye'de eşlerin çalıştığı ailelerde de benzer iş bölümlerinin yapıldığını belirten kişiler de bulunuyor.

Ekonomik koşullar ve artan rekabet durumları her ülkede cinsiyetlerin rollerini yeniden şekillendiriyor gerçeğini kabul etmek gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar