Tevfik Dalgıç

Tevfik Dalgıç

PRENSİPLERİ OLMAYAN SİYASİ OPORTÜNİZMİN KISA BİR TARİHİ VE SİYASİ ÖRNEKLER

Siyasette değişik kişiler değişik yöntemler kullanmışlardır. Bu kişilerin bir kısmı  tarih kitaplarına  yaptıkları, yaşamları, siyasi mücadelede kullandıkları yöntemlerin niteliklerine göre isimlendirilerek geçmişlerdir. Bunlar Demagoglar-Yalanı doğru gibi söyleyenler ve “Nefret Teşvikçileri-Hatemongers” adı verilmektedir.Siyaset yaşamında yalanı doğru gibi söylemek eylemime eskiler mügalata derdi.  Yani laf cambazlığı yapıp, doğru söyler gibi davranıp yalan söylemek sanatına bu isim verilir. Bu deyimin yabancı dillerdeki karşılığı ise Demagoji yapmaktır. Dünya siyaset tarihinde demagojiyi ve nefret teşvikçiliğini kullanarak meşhur olmuş çok siyasetçi gelip geçmiştir.Bu kişilerin siyaset yaşamındaki parlaklıkları sonradan karanlıklara dönüşmüş, söylediklerinin yalanlığı ortaya çıkınca büyük çöküntülere uğramışlardır.

İnternet ansiklopedisi Vikipedia’nın demogog tanımı şöyledir: “Demokrasilerde yoksul, eğitimsiz ve  cahil halk yığınlarının bilgisizliğini, ön yargılarını, duygularını ve korkularını kullanarak güç kazanan siyasetçi” . Demagoglar genellikle fazla düşünmeden, duyguları ile hareket ederek, kendi taraftarı olmayan kişilere ve muhaliflerine  karşı şiddet ve hiddetle saldırıya geçerler, orta yolda olan ve daha düşünceli davranan kişileri bile zayıflıkla, korkaklıkla suçlarlar. Demokratik sistemlerin en zayıf yani bu tür demagogların iktidara gelmelerini önleyememiş olmasıdır. Demagoglar demokrasi tarihinin ilk yıllarından beri var olagelmiş özel bir siyasetçi türüdür. Çünkü demokrasilerde halkın oyu en güçlü karar mekanizmasıdır. Demagoglar ise halk yığınlarının en alt ortak paydasına hitap ettikleri için kolayca iktidar olurlar.

Dünyanın en eski demokrasilerinden sayılan eski Atinada Cleon isimli lider tarihin en zalim demagogu olarak tanımlanır. Mitylene kentinin başarısız ihtilal girisminden sonra Cleon, Atina halkını kandırarak sadece esir alınanları değil, bu kentteki her erkeğin öldürülüp, karılarının ve çocuklarının köle olarak satılmasına ikna eder. Atina halkı bir gün sonra verdikleri kararın yanlış olduğunu anlayıp verdikleri yetkiyi geri alır.

Aynı demagog Cleon, Peloponez savaşlarından sonra yenilgiye uğrayan ve kayıtsız şartsız teslim olmak isteyen Ispartalıların bu isteğini redetmeye ikna eder Atina halkını.

Gene eski Atinada Alcibıades gene Peloponez savaşları sırasında Atina halkını demagoji yoluyla kandırarak Sicilya adasını zaptedeceğine ikna etti. Atina Meclisi de ona kanarak savaş yetkisi Verdi. Atina halkına kahramanlık ve hamaset duyguları ile hitap etti, kısa sürede zafer vadetti, halk da fazla düşünmeden ona kandı. Sonuçta büyük bir hezimete uğradı Atina ordusu.

Eski Roma’da, Gaius Flamınıus Romayı yönetenlerden birisi idi; yani Konsül. Ünlü Tresimene Golü savaşında Hannibal’ın ordusuna yenildi. Hannibal savaş sırasında düşmanın zayıf noktalarını iyi bildiği için Romalıları hezimete uğrattı. Ganius Flamınıus ise sadece demagoji yaparak, halkı kandırarak  savaşın komutanlığını üstlenmişti. Tek yeteneği demagoji olduğu için savaş ve komuta yeteneği olmadığından ve düşmanın gücünü ve stratejisini anlayamadığından 15 bin Romalı askerin ölümüne neden oldu. Kendisi de ölenler arasındaydı.

Tarihe geçmiş ünlü demogaoglar arasında Amerikalı bir papazdan bahsetmek de gerekir.Bir katolik papaz olan Father Charles  Coughlin-ki soyadına bakılırsa İrlanda kökenli olabilir-1930’lu yıllarda radyoyu kullanarak kitlesel bir dinleyici ve takipçi sayısına ulaşmış ve Demokrat Franklin D. Roosevelt ve onun New Deal diye adlandırılan Amerikan ekonomisini canlandırmak amacıyla kamu yatırımlarına ağırlık veren politikaları açıkça desteklemiş, daha sonra ise Rossevelt’in acımasız bir tenkitçisi olmuştu.Bu ünlü demagog din adamı daha sonra giderek yahudi düşmanlığını benimsemiş ve hatta İtalyan Faşist diktatör Musolini’yi andıran politikaları destekler olmuştu.

Siyaset tarihine bakılacak olursa Amerikalı ünlü komünist avcısı Senatör Charles Mccarthy en büyük demogoglardan birisi idi ve nefret ve kin teşvikçiliği yapıp, basında, medyada ve sanat alanında çok kişiyi yalan yere “komünistlik ve ABD düşmanlığı ile suçlayıp, onlara karşı bir nefret kampanyası açmıştı. Türkiyede de demokrasinin ilk yıllarında bu tür Maç Carthy’çiliğe soyunan bazı örgütler ve kişiler çarşaf çarşaf listeler yayınlamışlar, çok kişinin boş yere yargılanmasına, halk nazarında öcü haline getirilmesine neden olmuşlar, adeta bir tür jurnalcilik, nefret ve kincilik sanatının ustası olmuşlardır.

Yunanistanın eski başbakanlarından baba Papandreu, Chicago’da parlak bir iktisat profesörü iken ülkesine dönüp siyasete atılmış ve gayetle düzenbaz bir demagoji uzmanı olarak ün yapmıştır. 

Günümüzde popülist denilen siyaset erbabı arasında Macar lideri Orban, ABD lideri Trump, Venezuella Cumhurbaşkanı  Madura ve başka ülkelerdeki benzerleri bulunmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar