Konuş-ma süreleri

Beklenen oldu! “TBMM İç Tüzüğünün açıkça ve yazılı olarak öngördüğü (en az) konuşma süreleri AKP oylarıyla yarıya indirildi!
Anayasa metni niteliğindeki İç Tüzük fiili olarak yürürlükten kaldırıldı.
Meclis çoğunluğu ile kabul edilen yasa ve yönetmelikler, kanuni olabilir ancak evrensel olarak bakıldığında hukuki değildir.
Demokratik olmayan bu uygulamalarla emrin bir yerden geldiği açıkça belli olduğu ve yerine getirenlerin biat kurallarına göre bir araya geldiği ittifak içinde olduğunu biliyoruz.
Bu yasaların böylece kabul edilmesi bizim fiili durumu kanıksamamız anlamına gelmez.
Başta evrensel hukuk kurallarına dayanarak ret edeceğimiz, Anayasamıza göre kabul edilemez konuş-ma süreleri, Kurtuluş Savaşı’nı Meclisten yöneten Cumhuriyetimize hiç yakışmadı.
Mecliste yönetilmeye başlayan Kurtuluş Savaşı bitti sanıyorduk!
Hukuktan yana olan milletvekilleri iç tüzüğün fiilen ortadan kaldırılması demek olan konuşma sürelerini protesto için Genel kurul salonunu terk etmesi yeter mi bilinmez…
Fakat sabırla seçimlerin beklendiğini çok iyi biliyoruz.
Nazım Hikmet ne demişti?
Her dediği akıllara kazınsa da, şu “Vatan Hainliği” tarifi yok mu?
Gel de KONUŞ-MA!

Önceki ve Sonraki Yazılar