Tarihte bugünde utanç verici olaylar, ve...

74yıl önce bugün; İtalya’nın faşist lideri Benito Mussolini ve sevgilisi Clara Petacci İtalyan partizanları tarafından kurşuna dizildi ve cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.
59 yıl önce bugün; İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, üniversite Merkez binasında hükü- met aleyhine gösteri yapmasına güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin üniversiteden ayrılmasını isteyen rektör Sıddık Sami Onar, tartaklanarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gösterilerde, Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. Ankara ve İstanbul’da sıkıyönetim ilan edildi.
41 yıl önce bugün; Afganistan Devlet Başkanı Sardar Mohammed Davud kurşuna dizilerek öldürüldü.
34 yıl önce bugün; Cumhurbaşkanı Kenan Evren “Türkiye’de işkence ve fikir suçu yoktur “ dedi.

Ve Atatürk’ün tarihe geçen söylemleri

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. 1920  Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. 1921 
Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921 
Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. 1922 
Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922 
Türkiye’nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak olan köylüdür. 1922 
Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. 1923 
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 1923 
Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 1923 
Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. 1923 
Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. 1923 
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1923 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 1923 
Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum. 1924 
Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. 1924
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. 1924 
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz. 1925 
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER... 1918

Önceki ve Sonraki Yazılar