Ailesinden miras bekleyenlere iyi haber, Paylar artık böyle bölünecek

Ailesinden miras bekleyenlere iyi haber, Paylar artık böyle bölünecek

Tapuda yeni dönem. Miras bekleyenleri ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi

Son dönemde tapu işlemleri ile ilgili önemli bir karar alındı. Artık kardeşler arasında tapu devri işlemleri noter aracılığıyla yapılmayacak. Bu kararın amacı, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.
 

Türkiye'de tapu devri işlemleri üzerinde yapılan düzenlemeler, vatandaşların işlemlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor

Bilindiği üzere, tapu paylaşımı süreçleri son dönemde yapılan düzenlemelerle beraber Türkiye'de önemli değişikliklere uğramaktadır. Her sene milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden tapular kalırken, bu tapular hakkında yeni bir karar alınmıştır. Bundan sonra kardeşler arasında notere gitmeye gerek duyulmayacak.

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duymaktaydı. Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Yeni uygulamaya göre, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacak. Bu karar, milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini de kolaylaştırmayı hedefliyor.

finans365.com'da yer alan habere göre, hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmeli.

Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak. Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün.

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekiyor.

İlgili Haberler