Anket adı altında fişleme

Anket adı altında fişleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı’nın başkanlık sistemi ile ilgili olarak, kamu çalışanlarının kimlik numaraları ile birlikte e-devlet sistemi üzerinden doldurmasını istediği ankete tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer E devlet üzerinden yapılan ankette yurttaşların fişlendiğine dikkat çekti. Çakırözer, “Memurların sistemi yorumlaması isteniyor. Ama tüm kişisel verileri ile birlikte. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyorum’ sorusuna yanıt aranıyor. ‘Sistemle beraber kurumların yetki alanları net belirlenmiştir’, ‘Sistemin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğine inanıyorum’, ‘Sistemin mevzuat altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum’, ‘Sistemin bürokrasiyi azalttığını düşünüyorum’ sorularına yanıt verilmesi bekleniyor. Bu soruların memurlara kimlik numaraları ile birlikte yöneltilmesinin amacı ne?” dedi. Çakırözer, “Bu; anket adı altında, kişisel görüşler üzerinden yapılan açık bir fişleme. Başkanlık sistemi ile ilgili eleştirel düşüncesi olan, kendi çalıştığı kurum ile ilgili olumsuz düşüncesi olan kamu çalışanının tüm bilgileri, bu yorumlarla birlikte saklanacak ve belki ileride başka amaçlarla kullanılabilecektir. Bu anketten yola çıkarak kamu çalışanlarının kurum içinde cezalandırılması bile mümkün olabilecektir” dedi. Anket için verilen sürenin bugün dolduğunu anımsatan Çakırözer, “Bu anketin derhal e-devlet sisteminden kaldırılması, bugüne kadar sorulara verilen yanıtlarla birlikte elde edilen kişisel verilerin de derhal imha edilmesi gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının doldurması amacıyla bir anket yayınladı. Ofis Başkanlığı’ndan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimatta, “Kamu Çalışanı Anketi” için “kamu çalışanlarının mevcut insan kaynakları süreçleriyle ilgili uygulamalar hususundaki görüş ve düşünceleri ile gelişime açık yönlerinin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

HEDEF 1981 YANIT

Talimat genelgesinde, anketin, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları ve Yükseköğretim kurumları olmak üzere 24 kurumda faaliyet gösteren toplam bin 981 kurum ve kuruluş çalışanı tarafından doldurulmasının hedeflendiği belirtildi.

‘ÇALIŞTIĞIM KURUMUN AMAÇLARINA İNANIYORUM

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ankette kamu çalışanlarına yöneltilen sorulardan bazılarını paylaştı. Çakırözer, “Çalıştığım kurum bana toplumda saygınlık hissi verir’ sorusuna yanıt aranıyor örneğin ankette. Ya da memurların bağlılığı, sadakati ölçülüyor. En önemli sorulardan biri, ‘Çalıştığım kurumun amaçlarına inanıyorum.’ Amirlerin çalışanların fikirlerine ne kadar değer verdiği ölçülüyor. Ya da ‘çalıştığım kurumda farklılıklara değer verilir’ sorusuna yanıt isteniyor. Çalışanın üst yöneticilerinin yetkinlikleri ile soruya yanıt vermesi talep ediliyor. Veya kamu çalışanlarından, Devlet Memurları Kanunu’nun daha etkin yürütülmesi için hangi konularda değişiklik yapılması gerektiğini belirtmeleri isteniyor” dedi.

‘SİSTEM BAŞARILI MI?’

Ankette, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin soruların da olduğunu aktaran Çakırözer “Memurların sistemi yorumlamaları isteniyor, ama tüm kişisel verileri ile birlikte. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında yeterli bilgiye sahibim’ sorusu yöneltiliyor. Veya hükümet sistemindeki değişikliğin hayatlarında olumsuz etki yapıp yapmadığı sorgulanıyor. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyorum’ sorusuna yanıt aranıyor. Kamu çalışanlarından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber kurumların yetki alanları net belirlenmiştir’, ‘Sistemin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğine inanıyorum’, ‘Sistemin mevzuat altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum’, ‘Sistemin bürokrasiyi azalttığını düşünüyorum’ sorularına yanıt vermesi bekleniyor. Bu soruların memurlara kimlik numaraları ile birlikte yöneltilmesinin amacı ne?” ifadelerini kullandı.

YAZILI GÖRÜŞ BİLE İSTENİYOR

Çakırözer, anketin bir de açık uçlu sorusunun olduğunu belirterek, “Memurlardan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ele alınmasını istediğiniz hususlar nelerdir’ sorusuna şıklara bağlı kalmadan yanıt verilmesi isteniyor. Yani memurlardan sistemle ilgili yazılı görüş bile talep ediliyor” diye konuştu.

KİŞİSEL GÖRÜŞLER ÜZERİNDEN AÇIK BİR FİŞLEME

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yılında başlayan güncelleme tartışmalarından sonra anketin hazırlanmasının dikkat çektiğini ifade eden Çakırözer, “Kamu çalışanlarının kendi kurumları veya başkanlık sistemi ile ilgili görüşlerinin alınması normal. Ancak normal olmayan devletin en üst kurumunun sistemle ilgili sorgulamayı yaparken çalışanların başta kimlik numaraları olmak üzere tüm kişisel bilgilerini de istemesi. Yukarıya kimlik numarasını yazmak zorunda bırakılan bir kamu çalışanının sistem ile ilgili düşüncelerini açıklık ve samimiyetle yanıtlaması mümkün mü? Bu anket, kişisel görüşler üzerinden yapılan açık bir fişlemedir. İfade özgürlüğü zaten ağır bir baskı altındadır. Kamu kurumlarında zaten adı konmamış bir şekilde OHAL koşulları hüküm sürmektedir. Başkanlık sistemi ile ilgili eleştirel düşüncesi olan, kendi çalıştığı kurum ile ilgili olumsuz düşüncesi olan kamu çalışanının tüm bilgileri bu yorumlarla birlikte saklanacak ve belki ileride başka amaçlarla kullanılabilecektir. Bu anketten yola çıkarak kamu çalışanlarının kurum içinde cezalandırılması bile mümkün olabilecektir” dedi.

DERHAL SONLANDIRILMALI, VERİLER İMHA EDİLMELİ

Kamu çalışanlarına anketi e-devlet üzerinden, kimlik numaraları ile doldurmaları için tanınan sürenin bugün dolduğuna işaret eden Çakırözer, “Sistem ile ilgili güncelleme çalışması veya kamudaki insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi için yapılacak bir anket çalışmasının kişisel verilerle birlikte yapılması kabul edilemez. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bir ankete kişisel veriler toplanmaz. Kimlik numaraları ile yapılan böyle çalışmanın amacına hizmet etmeyeceği de açıktır. Nitekim Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, isteğe bağlı doldurulacak anketin bazı kurumlarda zorunlu tutulduğunu açıkladı ve anketin doldurulmasını binlerce üyesine tavsiye etmedi. Bu anketin derhal e-devlet sisteminden kaldırılması, bugüne kadar sorulara verilen yanıtlarla birlikte elde edilen kişisel verilerin de derhal imha edilmesi gerekmektedir. Böyle bir anket çalışması mutlaka yapılacaksa bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmamalı, anketi dolduracak kamu çalışanlarının isimleri, kimlik numaraları gibi kişisel bilgilerinin talep edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.