MHP'li muhaliflerden mahkemeye başvuru

MHP'li muhaliflerden mahkemeye başvuru

MHP'li muhalifler, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Çağrı Heyeti'nin topladığı 19 Haziran'daki kongreye ilişkin aldığı ihtiyati tedbirin kaldırılması ile söz konusu davanın reddi talebinde bulundu.

Çağrı Heyeti'nin düzenlediği 19 Haziran'daki kongrede, seçimli  olağanüstü kongreyi toplamak üzere yetki verilen Müsavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin  ve Enez Kaplan, avukatları Feridun Bahşi ve Veysel Güldoğan aracılığıyla Ankara 3 Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.
Söz konusu başvuruda, mahkemede görülmekte olan 2016/303 esas sayılı  davada Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 65. maddesi hükümleri çerçevesinde davaya asli  müdahale talebi, "19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayın geçerli  olması sebebiyle" davanın reddi, muarazanın giderilmesi ve 24 Haziran 2016 günü  verilen ihtiyati tedbir kararına karşı HMK 394/3 hükümleri çerçevesinde ihtiyati  tedbirin kaldırılması talep edildi.
Dilekçede, mahkemede açılan davanın hem "usül ve yasaya aykırı olduğu"  gerekçesiyle reddi, hem de kongre iş ve işlemlerinin yetişmesi bakımından acilen  incelenerek karara bağlanması talep edildi.
MHP'li üst kurul delegesi Cemal Enginyurt, 19 Haziran'da yapılan  olağanüstü kongre kararının iptali istemiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde  dava açmış, mahkeme de dava esastan sonuçlanıncaya kadar tedbiren Genel Kurul  kararlarının yürütmesini durdurmuştu.