İdama karşı pasif ötenazi...

TÜRKİYE “üç akım” arasında debelenip duruyor.
Medeniyetçilik adına Batıcılık...
Milliyetçilik adına Turancılık...
İslamcılık adına Ortadoğuculuk...
Ne kendi yolumuzu,
Ne de bunlardan birini bir türlü oturtamıyoruz...
Hal böyle olunca,
Ahalimiz de millet sınıfına atlamamakta direniyor...
.
Geleneğimizde,
Sorunları ilim bilim adına çözmek olmayınca da “Kaba
kuvvetle ve duygu sömürgeciliği” ile işleri hal yoluna
koymakta yarışıyoruz...
.
Ortalık yine toz duman!
Yok idam...
Yok af...
Geçmişte ve yakın tarihimizde,
Ne idamın,
Ne de affın işe yaramadığı aşikâr...
Şeyh Bedrettin’den Menderes’e,
Deniz Gezmiş’ten Erdal Eren’e...
.
Bugünlerde af diye tutturan Devlet Bahçeli Erdoğan’a
“ip” atmıştı...
2007 de Tayyip Erdoğan “Ben Avrupa defterine
Başbakan olarak imza attım idam midam yok artık”
demişti...
Yani,
İdamın hukuki olarak olamayacağını Erdoğan da biliyor...
O halde,
Toplumun duygularıyla oynamak niye?
.
ÖTENAZİ...
Erdoğan’ın danışmanlar ordusuna bir önerim olacak!
İslam’da ötenazi yasak bunu hepimiz biliyoruz…
.
Ama ülkenin çivisi çıktı!
Toplum dejenere oldu!
Bu gidişle,
Üç yaşındaki kız çocuklarımızın nesli tükenecek...
Tecavüz edilmeyen hayvan kalmayacak...
Erkek çocuklarımız da sokağa çıkamayacak...
.
Önerim ise;
İDAMA karşı ÖTENAZİ...
Yani,
Yukarıdaki insanlık dışı suç işleyenlere eğitim verilmeli...
Denmeli ki!
Kişi devletten kendisini öldürmesini istemeli...
Pasif ötenazi yöntemi...
.
ABD, Çin, Kanada, Almanya, İngiltere, Hollanda,
Fransa gibi ülkeler pasif ötenaziyi pekâlâ uyguluyorlar...
Bizde neden olmasın ki?

Önceki ve Sonraki Yazılar