Kuyruksuz kuyruklu Man Adası

İngiliz Kıbrıs'ta kandırdı...
Yunan 12 Adalar’da kandırdı...
...
Cumhurbaşkanımız,
15 Temmuz'da bulamadığı,
Gn. Kur. Başkanını,
MİT Müsteşarını,
Bir çırpıda topladı...
...
İngiliz ve Yunan'dan öç alınmalı...
Çare bulundu!
İrlanda'ya uzanıp,
Man Adası’na çıkarma yapılmalı...
...
Çünkü
Man Adası’yla,
Benzerliklerimiz var...
...
Birincisi,
Man Adası’nda evlenme yaşı bizimle aynı 14-16 yaş arası...
...
İkincisi,
Man Adası,
İçeride bağımsız,
Dışarıda bağımlı (krallığa)
Tıpkı bizim gibi...
...
Üçüncüsü ise,
Man Adası,
Deniz Tanrı'sının elçisi,
Man'ın Efendisi ile yönetiliyor...
Bizdeki gibi...
Ya sultanlık,
Ya da padişahlık...
Yani tek adamlık...
...
Şimdi,
CHP çıkmış,
Man Adası’na yapılan çıkarma vergi kaçırmak için diyor...
...
Diyor da,
AKP Milletvekili Metin Külünk Beyefendi de "CHP Türkiye'nin iç ve dış güvenlik sorunu haline gelmiştir,
MGK acilen bu konuda toplanmalı" diyor...
...
AKP milletvekilinin bu sözleri,
Man kafaya mı sığar,
Man adasına mı sığar,
Manda sütüyle mi yıkanır,
Mandalina ile mi ekşitilir çözemedim...
...
Keşke Man Adası’na sığsa...
Man Derebeyi,
Kedi kuyruklarına yüklü vergi getirir...
Man halkı,
Aşırı vergiden kurtulmak için,
Kedilerin kuyruklarını keser...
O gündür bu gündür,
Kuyruksuz kediler kutsal,
Man Adası da kuyruksuz kedileriyle meşhur...
...
Biz Man Adası’na kuyruksuz kedi ile çıkamayacağız...
Çünkü Melih Gökçek'in yerine atanan Başkan,
Petlerde kedi satışını yasakladı...
...
Varsın olsun biz de,
Man Adası’nın kuyruksuzuna karşı,
Kuyruklu yalanlarla çıkacağız...
...
Anladın mı CHP,
Sen sen ol da,
Man Adası’nın iç işlerine karışma...

Önceki ve Sonraki Yazılar