Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

Belediye Başkanı mı?

Hele Karşıyaka’da!

Yurttaşlarının ezici çoğunluğunun bilinçli, eğitimli ve duyarlı olan Karşıyaka’da Belediye Başkanı olmak hem kolay, hem de çok zordur.

Öncelikle ve en temel koşulları biraz sıralayalım:

Kim olursa olsun Belediye Başkanı seçildikten sonra tüm Karşıyakalıların başkanı olur ve tüm yurttaşların haklarını eşit ve adil şekilde korumak zorundadır.

Hizmette tüm yurttaşlara eşit davranır.

Daha önce yapılan iş ve hizmetleri sürdürür, üstüne kendisi de yeni projeler ekler.

Karşıyaka ilçesi sivil toplum örgütleri açısından oldukça güçlü ve zengindir.

Belediye, sivil toplum örgütlerine her türlü desteği vermeli ve onları sosyal ve kültürel etkinliklerin planlamasından başlayarak örgütlenmesi ve uygulanması aşamalarında sürece aktif olarak katmayı başarmalıdır.

Belediye, ilçe hizmet yönetimi ve kararlarında mümkün olduğu kadar katılımcı bir politika uygulamalı ve özellikle muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin karar mekanizmalarına katılmaları sağlanmalı ve özellikle mahalleleri ilgilendiren somut olaylarda doğrudan demokrasi yöntemleri uygulayarak halkın yönetim sürecine doğrudan katılması sağlanmalıdır.

Bu demokratik katılım etkin ve hızlı sosyal belediyecilik politikası uygulamasına kesinlikle engel olmaz.

Tam tersine, adil, çevreci ve kolaylaştırıcı mantık ile tüm yurttaşların sevgi ve saygısını kazanılır.

Belediye Başkanı, parti içi mücadele için kamu gücünü kullanmaz ve parti örgütüne saygılı olur. Dizayn etmeye kalkmamalıdır.

Belediye Başkanı şeffaflık gereği muhalefet partilerini de belediyenin tüm etkinliklerinde tüm aşamalarda etkin olarak dâhil etmeyi becerebilmelidir.

Ama yine de partisinin ideolojik yapısına uygun hizmet anlayışı ve projeler üretmelidir.

Katılımcı belediyecilik anlayışına uygun olarak, ilçede bulunan tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlarla birlikte kısa-orta-uzun vadeli program hazırlayarak müşterek şekilde ve mümkün olduğu kadar halkın da doğrudan aktif katılımıyla ilçeyi yönetir.

Belediye harcamaları şeffaf ve hesap verilebilir olmalıdır.

Herkesin internet üzerinden ulaşabildiği bir web sayfası kurulmalı, sadece sosyal yardımlar muhalefete ve ilgililere açık ama kamuya kapalı tutulmalıdır.

Her şeyden önce unutulmaması gereken şudur:

Belediye Başkanlığı geçim, profesyonel gelir kaynağı veya hiç bir şekilde rant aracı değil ama profesyonel olarak yapılması gereken bir halka hizmettir.

O koltukta yapışkan olmamalı ve Belediye Başkanı en geç iki dönem sonunda “Başarılı bile olsa” yerini ve bayrağı yeni vizyonlara yol açmak için başka bir yol arkadaşına tereddütsüz bırakabilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar