Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

Tüm üyelerle ön seçime hayır!

Durun .
Önce okuyun .
Sonra düşünün . Yine de isterseniz yargılayın !
Fetişizm’in  eş anlamı tapıncakçılık.
Tüm üyelerle önseçim günümüzün fetişizm oyuncağı olmaya yüz tutuyor.
Ne kadar kalabalık , binlerce , onbinlerce , hatta yüzbinlerce üye ön seçim yaparsa doğru olur diye düşünüyoruz.
Ancak , çok küçük ve ama , çok büyük kalabalık da  manipulasyona çok uygundur.
Çok az sayıdaki topluluklar da kolay etkilenmeye (!) açıktır.
Kalabalık bir yığın insanın  , koşuşturan bir sürüye dönüşmesi tarihte çok görülmüştür.
Bundan dolayı , eğitimli , sağlam , ilkeli , örgütlü ve etkin bir delege gücü en büyük güçtür.
Elbette ilçe kongresi delegelerinin “liste usulüyle” seçilmemiş ve sayılarının en az 5 kat fazla olması koşuluyla.
***
Tüm üyelerle önseçim  !
Kulağa çok , hem de çok  hoş geliyorl
“Çok demokratik , katılımcı …”
Ama , bir o kadar da çok büyük bir yanlış !
Bu yanlışlığa uzun bir süre ben de ortaklık yaptım.
Fakat kısmi ve kısacıkta olsa uygulanan önseçim sürecinde o “delege ağalığı” rolünü başka unsurların aldığını gördüm.
Para , medyatik olmak , önceden tanınmış olmak , … gibi.
***
3 - 5 bin , hatta 5 -10 bin üyenin  bulunduğu bir bölgede tüm üyelerle bir önseçim elbette yapılabilir.
Ancak büyük kentlerde onbinlerce üyeye ulaşmak ve önseçimde başarılı olmak için ya medyada çok tanınan biri , ya da çok zengin olup büyük harcamalar yapmak gerek.
Enerjini ve kaynaklarını parti içi rekabete harcayıp, gerçek seçimlere yorgun ve yıpranmış girilir.
İl , İlçe veya Belediye Başkanı olmak bazen işe yarayabilir.
Ama  sonuçta , tanınmış ve zengin biri olmak gerek.
***
Halbuki önce şu anahtar liste sahtekarlığından kurtulunabilse , tabanı gerçek anlamda seçim çevresindeki ilçe kongrelerinde seçilen delegeler  temsil edebilirler.
Milletvekili , Belediye Başkanı , Belediye Meclis üye adayları delegelere  çok daha kolay ulaşabilirler ve ortak akıl oluşturma fırsatı yaratabilirler.
En sağlıklı önseçim , mahallelerde  İlçe Kongreleri için  seçilecek , sayıları mevcut delege sayısının en az 5 katı artmış ilçe delegeleri ve yine İlçe Kongresi Delegeleri tarafından seçilecek Kurultay Delegeleri tarafından birlikte yapılabilir.
Ayrıca , bir de sayıları 10 kat arttırılmış Kurultay Delegeleri İlçe Kongre’ lerinde seçilirse,  taban ile Parti yönetimi sağlam bir bütünlük gösterir.
Tabanın iradesi güçlü bir şekilde yukarıya yansır

Önceki ve Sonraki Yazılar