Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

30. YILINDA BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Drama yaşantılardan kaynaklanan bir kurguya dayalı olarak gerçekleştirilir. –Mış gibi yapma ile gerçekleşen kurgusallık aynı zamanda gerçek dünyadan bir uzaklaşma, kaçış gibi de değerlendirilebilir. Oysa drama; oyun, canlandırma, rol, doğaçlama ve spontanite gibi birbirine bağlı çeşitli dişlilerden oluşan bir çark gibidir ve yaşamın tam içindedir.

Drama ile başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar önce kendi dünyalarını yakından tanırlar ve çevrelerinde olup bitenleri yeniden anlamlandırırlar. Drama aynı zamanda eğlendirir. Katılımcının eğlenirken hayal dünyası genişler. Drama yaşantılara dayalıdır. Yaşamın hem kendisidir hem de kurgu içinde gerçek yaşama hazırlar.

Drama ile yaşam önceden deneyimlenebilir. Deneyim insana bir karar verme süreci yaşatır. Drama bunu oyun ve doğaçlamalarla yapar. Bu nedenle tüm doğaçlama süreçleri yaşamın odağında gerçekleşir. Tüm bu yaşantılar insanın çağdaşlaşması, demokratik tutum ve davranış geliştirmesi, estetik davranışlar kazandırması açısından dramayı daha da önemli kılar.

Bundan 30 yıl önce kurulan Çağdaş Drama Derneği (1990) eğitimde ve sosyal yaşamda dramanın bir yöntem ve bağımsız bir disiplin olması ve yaygınlaşması için kurulmuştur. Dramayı tam olarak bir çağdaşlaşma projesi olarak gören, Prof. Dr. İnci San ve tiyatro sanatçılarından Tamer Levent’in öncülüğünde kurulmuş, 20’ye yakın şehirde şube ve temsilcilikleri olan, bu konuda MEB onaylı drama eğitmenliği sertifika programı yürüten, ulusal olduğu kadar uluslararası çalışmalarda da ülke adına önemli çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum örgütüdür.

Kadın çalışmaları ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanlara dönük yaptığı çalışmalarla önemli drama projeleri gerçekleştiren Çağdaş Drama Derneği tüm etkinliklerini kendi kaynakları ile yürütmekte ve kamu odaklı amaçlara ulaşacak üretimler gerçekleştirmektedir. Bu alanda kurulan ilk ve en eski olan Çağdaş Drama Derneği aynı zamanda drama eğitmenliği gereksinimini karşılayan bir “okul” kimliğine de sahip.

35 yıldır düzenlenen yaratıcı drama kongreleri ile bu alanda binlerce insanın yetiştirilmesini sağlayan Çağdaş Drama Derneği’nin amacı oyunu ve dramayı herkesin kolay ulaşabileceği bir hak olarak görülmesini sağlamak, dramanın bir para karşılığında piyasalaştırılmasına karşı farkındalık oluşturmaktır.

Aynı zamanda bir güzel sanatlar eğitim alanı olan eğitimde drama gibi bir alanı YÖK de görür ve eğitim fakültelerinde bu alanın bir anabilim dalı olması için kapıları açar. Drama eğitmenliği veya öğretmenliği aynı zamanda önemli bir istihdam alanı oluşturma potansiyeline sahip.

Yaşadığımız çevre ile her açıdan etkileşime geçmeli ve karşılıklı anlamlar üretebilmeliyiz. Drama bu olanağı başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılarına sunabilmektedir. Drama çemberleri kurarak yaşama yeni güzellikler katmakta, insanlığı her bir yeni çalışma ile yeniden inşaa edebilmektedir.

Bir drama çemberinde insanlık değerlerinin en üst düzeyde yer aldığı bir dünyayı yeniden oluşturmak için çalışmalarına devam eden Çağdaş Drama Derneği gönüllü yüzlerce çalışması ile bu düşünceleri gerçekleştirmektedir. Nice Yıllara.

Önceki ve Sonraki Yazılar