Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Odunpazarı Modern Müze’den (OMM) Eğitsel İpuçları!

"Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlar ve öğrenirim" Çin atasözü de göstermektedir ki müzeler yaşantıya dayalı öğrenmenin en önemli mekânlarıdır. Bu yolla gerçekleştirilen öğrenme ile öğrenilenlerin yaşantıya geçirilmesi ve hatırlanması daha kolaydır.

Müzeler ilk oluştuğu yıllarda geçmişi toplama, koruma, belgeleme ve sergilemek gibi çeşitli amaçlara sahipken daha sonra bu amaçlar toplumun eğitimine, gelişmesine, estetik olgusunun yerleşmesine, yaşanan anın, geçmişin ve giderek geleceğin açıklanmasına, yorumlanmasına, toplumsal değişmelerin yönlendirilmesi ve halkın eğlenirken gelişmesi biçimine dönüşmüştür.

Müzelerdeki eğitim çalışmaları, yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı çok yönlü öğrenme kavramını içermektedir. Bu alan, müze ve galerilerin her yaş insan için ideal bir öğrenme ve kültür ortamı olmalarının yanı sıra yaşamla bağlantılı olarak verimli kullanılabilmelerini ve yaşatılmalarını amaçlar.

Müzelerin temel işlevlerinden biri eğitimdir. Müzeler, duyuşsal ve yaşantısal öğrenmenin sağlanacağı ortamlar olarak değerlendirilir. Müze, her kuşağın kültürel, sanatsal ve tarihsel mirasını korumada önemli rol oynar. Bu nedenle müze; tarihsel, eğitimsel bir disiplin olduğu kadar müzecilik servisini, öğrenme ve sosyalleşme gibi birçok ögeyi de içinde taşır.

Her müze, temel işlevlerinden olan toplamak, depolamak, bakımını sağlamak gibi amaçlarının yanında sahip olduğu objeler çerçevesinde eğitime ve bulunduğu şehre doğrudan katkıda bulunabilecek yapıya sahiptir.

Eskişehir’e tam da bu açıdan bakıldığında, şehrin bir kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerlediği görülüyor. Bunda elbette Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile diğer belediyelerin duyarlı çalışmalarının etkisi çok büyük. Yılmaz Büyükerşen’in kurduğu Balmumu Ünlüler Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi Eskişehir’in ilgi çeken müzelerden sadece birkaçı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Odunpazarı bölgesi bölgenin dokusu göz önünde bulundurularak tasarlanan ve dünyadaki örneklerini aratmayacak özel bir mimari yapıda, çağdaş sanat müzesi olma kimliğini taşıyan, dinamik bir Modern Sanat Müzesi’ne sahip oldu. Japonya’dan Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi ögelerinden esinlenerek tasarladığı müze, dört bin beş yüz metrekare gibi büyük bir alanda kurulma ve müze binalarının işlevine kadar ezberleri bozma özelliğine sahip.

Odunpazarı Modern Müze’de bulunan farklı büyüklüklerdeki sergileme alanları, ziyaretçilere hoş bir dinginlik veren Cafe, müzenin satış mağazası ve atölye alanları müzenin eğitsel ve kültürel çalışmalar için de uygun olarak tasarlandığını göstererek müzeyi bu açılardan farklı kılıyor.

Bazı sanat müzeleri topluma hizmet sunmak için doğrudan ve dolaylı olarak sanatsal, estetik ve eğitim amaçlı çeşitli olanakları ziyaretçilerine sunmaktadırlar. Oysa müzeler pek çok kültürel değeri taşır. Müzeler bu değerleri bulmak, korumak ve sonrasında da halkın estetik beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergileme yollarına başvururlar. Müzeler kamu yararı gözetilerek yönetilir ve bu durum özellikle estetik eğitim açısından çok önemlidir.

Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) iç ve dış tasarımının yanı sıra sergilediği ürünlerle de estetik eğitim gibi bir misyon yüklendiği görülmektedir. Eskişehir’in ve Türkiye’nin en ilgi çeken müzesi olabilme potansiyeline sahip olan Odunpazarı Modern Müze’yi Eskişehir’e kazandıran tüm girişimcileri ayrı ayrı kutlamak gerekir.

Önceki ve Sonraki Yazılar