İmamoğlu'na, Alevilik üstünden iftira

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı muazzam bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu iş için televizyonlar, gazeteler, sosyal medya kullanılıyor. AKP tarafından beslenen binlerce kişi CHP’li belediyeleri ve özellikle de Ekrem Bey’i başarısız göstermek için çalışıyor.

Bu azgın kampanyanın son örneği, bir resim üstünden piyasaya sürüldü.

Efendim, belediye 100 bin çocuğa Cumhuriyet ve Demokrasi adlı bir kitapçık yollamış. Buradaki bir çizimde Müslüman, Hıristiyan, Yahudi din adamları gösterilmiş. Aralarında Alevi dedesi olduğu sanılan bir figür daha var.

Derhal saldırı başladı: “Alevilik ayrı bir din midir de böyle gösterdin İmamoğlu?”

“Alevileri sen Müslüman saymıyor musun?”

“Alevileri Müslümanlıktan ayrı göstermek emperyalist politikadır!”

KANDIRALI SEN DE DUR!

Bir kere o kitapçık bir din dersi kitabı değil, çocuklara demokrasi bilinci aşılayan bir kitap. Çağdaş demokrasilerde asıl, azınlıkta olanların temsil edilmesi önemlidir. Bir demokrasi kitapçığında bu ülkedeki Alevilerin varlığının gösterilmiş olması niye suç oluyor? Bu düşünce Alevileri yüzyıllardır yok sayan ve şimdi bile suç öğesi gibi gören faşist kafaların yansıması değil de nedir?

İkincisi o kitapçığı yazan ve o resmi çizen Sayın İmamoğlu da değildir ve eminim ki bu işten haberi bile olmamıştır. Bir ajansın çalışmasını ona mal etmek vicdanınıza sığıyor mu Müslümanlar?

Üçüncüsü: Bu kitapta Alevilerin İslam dışında olduğu yönünde bir kayıt var mı? İmamoğlu’nun Alevileri İslam’ın dışına attığını, onları ayrı bir din mensubu gibi gösterdiğini nereden çıkartıyorsunuz mollalar?

Kendisini Alevi dernek temsilcisi gibi gösteren bir sakallı coşmuş; “İmamoğlu’nu mahkemeye vereceğiz!” diye iktidar tarafına şirinlik muskası yazıyor.

Böylelerine Alevi toplumunda ne denildiğini yazmayacağım; ayıp olmasın diye…

ALEVİLERİN DİN ADAMI, İMAMLAR MI?

Gelelim o çizimdeki İslam’ın temsilcisi denilen figüre… Herkes biliyor ki bu bir imam…

Peki söyleyin: İmam, ne zamandan beri bütün Müslümanların temsilcisi oldu? Aleviler bu imamı mı din adamları kabul ediyorlar?

Efendiler! Sıkı durun size acı bir gerçeği hatırlatacağım:

-Hz. Muhammet devrinde sizin bu imamlar gibi imamlar yoktu. Kimse de şimdikilerin yaptığı gibi kıyafetiyle İslam’ı temsil ediyor havasına girmiyordu. Bilenler bilir: İslam Peygamberi’nin kıyafetiyle her hangi bir Müslüman’ın hatta Mekke’deki bir putperestin kıyafeti arasında fark yoktu.

Eeee, sizin bu fesli-cübbeli imamlar nereden çıktı?

İşte bunlar İslam’ı değil, İslam’ın sonradan ortaya çıkan bir mezhebi olan Sünniliği temsil ediyorlar.

Yani o kitapçıktaki imam figürü ile ülkemizdeki Sünniler anlatılmış, onların varlığına gönderme yapılmıştır. Yapılması da doğrudur.

Araya sıkıştırılan Alevi dedesi figürü de bu ülkede Alevilerin yaşadığına bir işarettir. Oradaki Alevi figürü, ayrı bir dini değil Türkiye’de milyonlarca Alevinin yaşadığını gösteriyor.

Acaba “Türkmen Alevi” diye bölücülük yapıp da Ekrem Bey’e saldıran bizim Kandıralı bunu anlayabildi mi?

O resim, bu ülkenin demokrasi haritasıdır.

Ne acıdır ki İslam deyince bundan sadece Sünniliği anlayan ve Alevileri inkârı vatanseverlik sanan bir grup da bu sakat, bu yok sayıcı zihniyete arka çıkmıştır..

Siz eğer Alevileri savunacaksanız, önce Sivas’ta insan yakan yobazlara avukatlık yapanlara çatın da sonra sıra Ekrem İmamoğlu’na gelsin…

EVET MÜSLÜMANIZ

Yazdığım onca kitapta da dile getirdiğim gibi, Aleviler de Müslüman’dır.

Ama Aleviler Müslümanlığı, Sünniler gibi anlamazlar. O yüzden de Sünni değil Alevidirler.

“Allah-Muhammet-Ali” kavramına bağlı, Hz. Muhammet gibi toplumcu ve paylaşımcı bir dünya görüşünü, samimi bir ibadetle yaşatırlar.

Sünnilerin din adamları, imamlar-müftülerdir.

Türkiye’deki Alevilerin-Bektaşilerin din adamları da delerdir, babalardır.

Kimse, İslam adına Alevi toplumuna, Sünni mezhebinin din adamını temsilci diye dayatamaz. Bunu yapmak, tıpkı Osmanlı’nın yaptığı gibi mezhep dayatması olur.

Eğer belediyenin kitapçığında İslam’ı temsil eden figür olarak sadece o imam figürü olsa idi bu da bir dayatmacılık olacaktı. O zaman da ben “Sen de mi tek tipçilik yapıyorsun Sayın İmamoğlu?” diyerek onu eleştirecektim.

***

Alevilerden korkmayın, efendiler. Onlar mazlumdur, barışçıdır. Aleviler ölümüne Atatürkçü ve yurtseverdir.

Eğer bugün Türk milleti diye bir millet var ise… Eğer bugün Batı Türkçesi bu kadar kuvvetli ise işte bu; sizin düşman gibi gösterdiğiniz Aleviler sayesinde olmuştur.

Alevi’ye düşmanlık Türk’e düşmanlıktır.

Cumhuriyet tarihini inceleyin ve gerçeği görün: Emperyalistlere hizmet edenler, Aleviler değil Alevilere saldıranlar olmuştur.

AKP’nin 20 yıldır körükleyip büyüttüğü Alevi düşmanlığına tekerlek olanlara yazıklar olsun…

Önceki ve Sonraki Yazılar