Tevfik Dalgıç

Tevfik Dalgıç

SEÇİLMİŞ DİKTATÖRLER VE MAKYAVELLİ YÖNTEMLERİ

İtayan devlet adamı Niccoló Machiavelli (Makyavelli) Prens isimli kitabını 1513 yılında yazdı  fakat kitabın başımı ölümünden 5 yıl sonra 1532 yılında oldu. Kitabında “ahlaksızlığı ve masum insanları kendi çıkarları için kullanan siyasetçileri tanımlıyordu. Kısaca “amaca ulaşmak için her yol mübahtır” ilkesini destekliyordu. Kitaba o zamanlar tepki koyanlar “zalim diktatörlere şeytanlık tavsiyeslerinde bulunuyor” dediler.
Makyavellinin kitabının basmindan yaklaşık yüzyıl sonra Papa Gregory 15 . (Papalık süreci-1621-1623) bir kardinaller komitesi kurdu. Bu komitenin adı” “Sacra Congregatio de Propaganda Fide”-idi. İngilizcesi ise: “Sacred Congregation for Propagating the Faith”.İnancın Yayıması için Kutsal Komite” anlamında olup dünyaya yayılan Katolik misyonların yönetiminden sorumlu kardinaller Komitesini anlatır. Bu komiteler  1622 yılında Papa 15 inci Gregory tarafından kurulmuştur. Sözcük latince “propagare” den üretilmiştir ve  “bir fikri, uygulamayı, görüşü ve inancı yaymak” anlamındadır.  Propoganda kelimesi buradan gelmektedir.

Makyavelli’nin görüşleri asırlar boyunca değişik diktatörler, krallar, sultanlar tarafından kullanıldı. Ama propogandanın siyasi yaşama uygulayıp ilke haline getirmeyi Lenin başardı ve uygulamada Hitler ve onun popoganda bakanı Goebels tarafından daha da geliştirilerek ırkçılıkla birleştirildi. Aradan geçen yıllarda seçimle işbaşına gelip de iktidarı bırakmak istemeyen diktatörler ve dikta heveslilerince başvurulan bir strateji ve iktidara gelip  bırakmamak için bir standart stratejik propaganda yöntemi oldu ve daha rafine hale getirilen klasik propaganda yöntemlerini oluşturdu. Bu yöntemlerin ana ilkeleri şunlardır:

1. Amaçlar Kullanılan Yöntemleri Mübah yapar-Kısaca Amaca ulasak için her yol mübahtır
Hiç bir engel seni amaçlarını gerçekleşmesinden  geri bırakmasın. Bu amaçla yapableceğin herşeyi yap, ister ahlakı olsun, isterse olmasın, amacına ulaşınca onların hiç bir anlamı kalmaz. Yaşayan örnekleri hatırlayın.

2. En Öncelik ve En Kapsamlılıktır
Yalan söyleme stratejisi kulanırken, bir olaydan hemen sonra kendisini en ahlaklı ve en yetkili kişi gibi sun, bir ordu komutanı edası ile emir ver, azınlıkta olmalarına rağmen kendi taraftarlarını çoğunluk diye tanımla. Kendini her alanda uzman gibi sunan sağa sola ayar veren kim?

3. Hiç bir Krizi ve felaketi lehine çevir:
Her krizi , her fekaketi lehine kullan, yalan şöyle, kriz ve felaketleri basklarına yükle suçu başkalarına at ve yandaş medya ile koro halinde karalamayı sürdür. İftira et izi kalır. Beyinlerdeki Algıyı yönet. Bir şeyi İlk defa duyanlar hep ona inanırlar. Her gün yeni bir mugalata ile ekranlara çıkan kendi kendini yalanlayan siyasileri hatırlayın.

4. Muhalifilere ışimler tak, onlara kötü sıfatlar ekle
Muhalifleri bol, kend taraftarlarını iyiler, kendine muhalif olanları kötüler olarak nitelendir, muhaliflere aşağılayıcı, bölücü, inkar edici sıfatlar yükle. Onlara asalak de, ihanet içindeker de, yalancılar de. Kendinden öncekileri devamlı suçla. Sürekli CHP’ye yüklenen Bay Kemal diye değişik sıfatlar uydurup saldıranı düşünün.

5. Propagandayı Örnekle pekiştir
İnsanları öldür, astır, mahkum et, bu geride kalan muhalefeti korkut, mahkemelerle, şikayeterle, polisle, sana bağlı milis güçleri ile, din adamları ile sustur terör saç korku imparatorluğu kur. Hapishaneler dolduğu için bilmem kaç yeni hapishane yapılan hangi ülke?

7-Tarihi gerçekleri tahrif et
 Tarihsel gerçeleri inkar et, kendi çıkarına göre değiştir, çarpıt ve hakaret et. Lozana saldıran, Atatürk ve İnönüye iki sarhoş diyenleri hatırlayın.

Hitler Döneminin katkıları

Hitler propgandayı bir bakanlık eliyle yürüttü. 1933 yılında şansölye olduktan snra Führer Prensipleri uygulanmaya başlandı ve Hitler Alman halkına Allahın özel olarak gönderdiği bir insanüstü yaratık haline getirildİ, onu eleştirmek suç ve günah haline getiridi. Özellikle ırkçılık ve musevi düşmanlığı ilke oldu.

Hitler zamanında bu ilkelere kutsal nitelikler eklend. Bunlara Hitler Prensipleri adı verildi.

Hitlerin bakanı Rudolf Hess Hitler Prensiplerinin ana ilkesini şöyle tanımladı bir konuşmasında:

“Hitler Almanyadır, Almanya İse Hitlerdir. Ne yaparsa yapsn gerektiği için yapar. Kısaca söylemek gerekirse Hitler kutsaldır:,

Hitlerin bazı yalakaları onun hakkında şu tanımları yaptılar:

 “Adolf Hitleri bize Allah gönderdi”(Robert Ley)

“Allah kendini Hazreti İsa şeklinde değil Adolf Hitler şeklinde gösterdi” (Alman İman Hareketi))

“Adolf Hitler bize Alah tarafından Almanyanın ebediyete giden temel taşı olsun diye gönderildi” (Hitler Gençliği).

Hitler Alman halkından mutlak bir itaat ve biat bekliyordu. Bir üniversite öğretim üyesi kadın; “benim köpeğim Hiterin resmini görünce Adolf Hitler diye havlıyor” deyince olumlu tepki aldı. 

Savaş sırasında bombalanan evde herşey yıkıldği halde onun duvardaki resmine bir şey olmamıştı çünkü o dokunulmazdı, Tanrı tarafından korunmuştu bu yandaş propoganda medyasına yansıdı.

Ama tüm bu propogandaya rağmen sonuçta ihtirasının ve cehaletinin esiri olan  Hitler geberdi gitti ve hiç de kutsal niteliği olmayan bir fani olduğu ortaya çıktı. Arkasında çökmüş yıkılmış ve işgale uğrayıp ikiye bölünmüş bir ülke milyonlarca ölü ve yaralı bırakarak.

Bugünün popülist  politikacı takımının Makyavelist propoganda yöntemlerini çok iyi kullandıkları gerçeğine rağmen ekonomi ve siyaset cehalet ve ihtiras ve para aşkı gibi bazan yıkıcı sonuçlar propogandalardan etkilenmiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar