Atı alan Üsküdar’ı geçti ise...

16 Nisan referandumu sonrası seçimde olan biteni açıklayan en doğru söz, o günlerde sadece Cumhurbaşkanı olan, açıklanan sonuçlara göre AKP genel başkanlığı “yüce” makamına gelen Recep Tayyip Erdoğan, iktidarını sürdürmek için yeni siyasi hesaplar içinde. Köroğlu ile anılan hikâyede bu sözün doğrusunun her ne kadar “Atı çalan” olduğu söylense de, almakla çalmak arasında pek fark kalmadığı için önemsemiyoruz.
Yeni 3 seçime hazırlanırken “At” ile ilgili deyişlere göz atmakta yarar var.
Atı alan,
Atı kaybeden,
Atı çalan,
Atı çaldıran,
Attan düşenlere öneriyorum.
At adımına göre değil, adamına göre yürür
At at oluncaya kadar sahibi mat olur
At binenin kılıç kuşananın
At binicisine göre eşinir
At görür aksar, su görür susar
At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz
At ölür, itlere bayram olur
At yedi günde, it yediği günde
Ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma
Atı atasıyla, katırı anasıyla
Atım tepmez, itim kapmaz deme:
Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı:
Atlar tepişir, arada eşekler ezilir
Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
Attan inip eşeğe binmek
En çarpıcısını da Cengiz Han söylemiş;
“Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir…”

Önceki ve Sonraki Yazılar