Kredi garanti fonu devam edecekmiş, yandık!

Binali Yıldırım Çarşamba günü açıkladı.
“Kredi Garanti Fonu” devam edecekmiş.
Yandık desenize, neden mi?
Kredi Garanti Fonu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.
Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok yüzde 80’ine kadar kefalet verir ki, bu kefalet oranı tüm kredilerin veren bankalara dönüşünü garanti etmeye yeter.
Sağlıklı ekonomilerde kredibilitesi uygun olmayana kredi verilmez veya kredibilitesi oranında kredi verilir.
Bu kural ekonomiyi gerçek değerleri ile canlı tutar.
Şu an bulunduğumuz ekonomik yapımızda milyonlarca haciz dosyaları, on binlerce iflas, yüzbinlerce firma kapanışı olunca iktidar, yanlış ekonomi yönetimi sonuçlarını saklamak için piyasayı canlandırmak ister.
Önce kredi konusunda negatif puanlara sahip olsa da kredi verilmesi için Bankaları yönlendirmek ister.
Bankalar, yürürlükteki ekonomik kurallar göre bunun olamayacağını ve verilecek bu tür kredilerin geri dönmeyeceği için zarara ve vergi kaybına neden olacağını söyleyerek itiraz eder.
Bankalar haklıdır ancak, ekonomik sıkıntıları halktan gizlemek için piyasaya para pompalamak gerekmektedir.
Hemen yapılmazsa kriz büyüyecek, sonuçları iktidar partisi için iyi olmayacaktır.
Hemen bir formül bulunur;
Bankalara alacakları faiz dışında, ödenmemesi durumunda karşılanmak üzere fon devreye alınır.
Kredilerini aksatmadan ödeyecek olanlar kanuni faiz dışında “Fon” için ayrıca ödeme yaparlar.
Bu alacakları kredinin geri ödeme tablosunda toplamda gösterilerek ödeme vadesine bölünür.
Borcunu ödemeyen kişiler veya işletmesini ayakta tutmak isteyenler için “Deve bir akçe ıhh, deve bin akçe ohh” mantığında balıklama atlayacağı para bulma ve belli bir vadede ödeme rahatlığıdır.
Bu formülde bankalar ne kadar kredi verseler de, ödemeyenler için ödeyenlerin taksitlerinin arasına sıkıştırılmış “Kredi Garanti
Payından” alacaklarını garanti ederler.
Kredi çekmek isteyen ancak gerekli teminat koşullarını sağlayamayanlar için, düzenli ödeyenler kefalet sağlanmıştır.
Kredi verilirken KGF için Hazine kefaletinde 250 TL başvuru ücreti talep eder ve yüzde 1 komisyon alır.
Yakın zamanda Nefes Kredisi ile ülke ekonomisindeki sıkışıklığı gizleyen AKP, KGF ile iflasları, icraları, firma kapanmalarını bir süre daha ötelemeye, ekonomideki problemleri halktan gizlemeye çalışıyor.
Kredi Garanti fonu ile düzenli ödeyenler, ödemeyenler için fona para yatıracak, ödenmeyen krediler oradan karşılanacak.
Bankalar sıfır riskte.
Kredi alan ve bir şekilde ödeyen YANDI!

Önceki ve Sonraki Yazılar