Mustafa Gözaydın
Mustafa Gözaydın

gozaydin62@hotmail.com

Yazarın Makaleleri
YDS dil sınavı mı?
Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dil sorunu bizim ülkemizden çok daha önceden çözülmüştür. Birçok alanda bizden daha az gelişmiş Afrika ve Arap ülkelerinde dahi dil sorunu çözülmüş yediden yetmişe halkın çoğu dünyanın...
İstanbul Boğazı akıntılarından elektrik üretimi
Dünyanın okyanusları, kullanılmayan, temiz, güvenilir ve tahmin edilebilir bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. İnsanlar, yüzyıllardır okyanus enerjisini kullanmaya çalışıyor, 1799'da Pierre-Simon Girard adlı bir Fransız mühendis ile...
Tarımda  kırsal dönüşüm 
Yoksullukta milyonlarca insanın hayatını iyileştirmenin en etkili yolu, gelişmekte olan ülkelerde tarımı desteklemektir. Dünyadaki yoksulların çoğu çiftçi ve gelirlerinin çoğunu gıdaya harcarlar. Bir ülkenin tarım sektörünü dönüştürmek,...
Belediye bütçeleri ve çözüm yolları
Belediyeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre bütçelerini yapmaktadırlar. Bütçe yapılırken gelir kalemleri ve miktarı kadar gelir kaynaklarının usulüne uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaması...
Belediye gelirleri nelerdir, nasıl arttırılır?
Belediye Gelirleri Nelerdir? Belediye Gelirleri Nasıl Arttırılabilir? Yerel yönetimler, demokrasi kavramı için önemli olan birden fazla varlık ve bireye karşı sorumludur. Vatandaşlar, yerel yönetimlerinin, toplumun sağlıklı ve üretken bir...
Yerel yönetimlerin başarılı geleceği, bilgi yönetimine bağlıdır
Her toplumun bir misyon ve vizyona ihtiyacı vardır. Bu, mevcut durumun bir değerlendirmesini ve gelecekteki durum için bir hedef oluşturmak anlamına gelir. Her belediyenin nihai hedefi, hükümet operasyonlarının ve önceliklerinin vatandaşların...
Fen bilimleri eğitimi neden önemlidir?
Her gün teknoloji ve bilim ürünleri ile iç içe yaşıyoruz. Hayatımızın her yönünü etkileyen eğitim politikaları bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Son derece karmaşık doğal dünya sonsuz bilimsel kavramları göstermektedir. Çocuklar giderek...
Online para kazanmanın yolları
Belki de yeterli paraya sahip olma özgürlüğünü tecrübe etmek isteyebilirsiniz, böylelikle finans veya işinizi kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmadan. Tam zamanlı işinizden ayrılmadan gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak...
Matematik
Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri, öğrencilerin matematiği yeterince ciddiye almamasıdır. Yapısal bilimin onlara mühendislik, istatistik, eğitim ve teknoloji alanlarında iyi işler sağlayabilmesine rağmen, bu konuyla ilgilenmiyorlar. Gençler...
Yapay zeka nasıl çalışır, nerelerde kullanılır?
Bir sinir ağı, her bir birimin arasına bilgi ileten, harici girişlere cevap vererek bilgiyi işleyen, birbirine bağlı birimlerden (nöronlar gibi) oluşan bir makine öğrenmesi türüdür. İşlem, bağlantıları bulmak ve tanımlanmamış verilerden...
Yapay zeka neden önemlidir?
- Yapay zeka, veriler aracılığıyla tekrarlayan öğrenmeyi ve keşfi otomatikleştirir. Ancak, donanım odaklı robotik otomasyondan farklıdır. Manuel görevleri otomatikleştirmek yerine, yapay zeka sık, yüksek hacimli, bilgisayarlı görevleri güvenilir...
Yapay zeka
Yapay zeka, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzer işler yapmasını mümkün kılar. Bugün satranç oynamaktan bilgisayarlardan kendi kendine sürüş arabalara, yoğun bir şekilde derin öğrenme ve...
Endüstri 5.0 nedir?
Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanarak üretim mekanizasyonunu harekete geçirdi. Endüstri 2.0, elektrik enerjisi yardımıyla seri üretimi başlattı. Endüstri 3.0, dijital devrimin yanı sıra üretimi daha da otomatikleştirmek için elektronik...
Güney Kore Eğitim Sistemi
Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Halkının %98'i okuryazar olan Güney Kore'de İlkokul 'da öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak...
Güney Kore Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu? 
Güney Kore, son 60 yılın en büyük ekonomik dönüşümlerinden birini yaşamıştır. 1960'larda tarıma dayalı bir ekonomi olarak başladı, 2018'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) açısından dünyanın  büyük ekonomilerinden...