SOYLU BİR ŞEYDİR "İNTİFADA"

"İntifada", Arapça "silkinme", "başkaldırma", "ayaklanma" anlamına geliyor. 


Biz bu sözcükle ilk kez, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi sırasında sokağa dökülen, yaşlı-genç, kadın-erkek, çoluk-çocuk tüm Filistin halkının protesto gösterileri nedeni ile karşılaştık.


Bu ayaklanmalar daha sonra da, İsrail Devletinin Filistin halkına yaptığı zulümlere karşı sıkça tekrar edildi ve bu nedenle "intifada", Filistin halkının direnişi ile özdeşleşir oldu.


Halbuki bütün dünyada, haksızlığa, ezilmeye, sömürülmeye, ayrımcılığa karşı direnişin adıdır "intifada".


En son koronavirüs salgını, bizim "gelişmiş", "müreffeh" dediğimiz bazı batılı ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde, halkın nasıl sıkıntılar içinde olduğunu ortaya koydu.H er şeyin, başta eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı olduğu; bu nedenle büyük kitlelerin bu hizmetlere erişiminin çok güç olduğu; bunun nedeninin de kapitalist ekonomik sistem olduğu ve bunun katı bir sınıf ayrımına yol açtığı gözlerden saklanamaz hale geldi. 


ABD'de siyahi bir vatandaşın, beyaz bir polis tarafından, bilerek ve isteyerek öldürülmesi, bardağı taşıran son damla oldu ve orada "intifada günleri" başladı.Bunu Avrupa!daki diğer kapitalist ülkelerin halklarının intifadası izledi. 


Şiddetten uzak gösteriler, bilinçli, bilinçsiz provakatörlerin yakma, yıkma, yağmalama eylemleri ile gölgelense de çok şey değişmez. İntifada soylu bir şeydir.


Halklar bunu öğreniyor.


Bizde bir kaç yıl önce, o zamana kadar dünyada örneği görülmemiş; gençlerin örgütlediği, yaşlıların katıldığı, içi iyi niyet, çevre duyarlılığı, zeka dolu sokak eylemleri yapıldı. Bu barışçıl, demokratik, kardeşliği öne çıkaran "Gezi Eylemlerini", ülkemizi yönetenler "intifada" zannettiler. Ödleri koptu. Hâlâ bunun korkusunu üzerelerinden atamıyorlar,Bu gösterilere , intifadalara, bütün totaliter yönetimler aynı tepkiyi gösteriyorlar. Önce "bunlar terörist" diye damgalayıp tehdit ediyorlari. Sonra polisi, jandarmayı, yetmezse orduyu, göstericilerin üzerine sürüyorlar. En sonra da kutsal kitaplarını alıp, insanlara sallıyorlar.


Bundan 1500 yıl önce, Emevi Sultanı Muaviye, Sıffin savaşında, Hz.Ali'nin askerlerinin din duygularını sömürmek için, askerlerinin mızraklarını ucuna Kur'an sayfalarını taktırmıştı. Bu günün muktedirleri de bunu yapıyor.
Taktik hiç değişmiyor.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar